SipkeFluitman.nl

Sipke’s website waar hij elke woensdag iets nieuws op publiceert en elke zaterdag iets uit de oude doos oprakelt. Meestal een gedicht maar ook liedjes, verhaaltjes of gewoon een losse mening. Daar mag hij van zichzelf vrij in zijn. De bedoeling is dat hij zichzelf motiveert om meer te schrijven dus hij zou het leuk vinden als je hem daarmee hielp door even te komen kijken. Hier wonen zijn openbare gedachten: https://sipkefluitman.nl/ – doe ze de groeten!