Schippers gestrand #1

BEVERWIJK – Zij die te kaperen gingen schrijven, den 5de maart 2022 in het jaar onzer Heren, bevoeren de literaire baren met gevaar voor eigen pen. Met een kaptein en eerste stuurman in hun hutten opgesloten

met strenge quarantainemaatregelen in verband met het levensgevaarlijke en uiterst besmettelijke Pennezeer moesten twee matrozen het commandocentrum overnemen om de gasten toch veilig door de papierkliffen te loodsen.

Zo ver van huis was de oorlog in den vreemde nooit ver weg uit de gedachten van de aanwezigen. De ziel en het geweten werden overspoeld met filosofische diepgang en menig gevoel werd niet onomgewoeld gelaten. Zij die te kaperen gingen schrijven weten nu hoe Noach zich voelde toen zijn schip strandde. Gelukkig was de kombuis vrij van het gevreesde Pennezeer en kon men gelukkig smikkelen en smullen van thee, koffie en koekjes. De aanwezigen droegen voor uit eigenwerk en schreven samen en individueel aan nieuw werk. Deze resultaten zullen via de seinposten van www.schipperszonderwater.nl bekend worden gemaakt.

Voor nu, ahoi! En behouden vaart! Tot de volgende haven – op 2 april.

Samen schreven zij de volgende Tanka cyclus:

Gooi de trossen los
Ahoi! Een behouden vaart
Iedereen aan boord

Naar een godverlaten oord
Als schipper zonder water

Waarom onderweg
Die zeemijlen voor de boeg
Nog geen land in zicht

Tot daar aan de kim verschijnt
Iets wat lijkt op een haven

Hele halve kerk
Daar waar heilig water stroomt
Terug naar de bron

Collectief, Schippers zonder water
5 maart 2022, Jet, Hans, Jim en Jeroen